torsdag 10 maj 2012

Industrialiseringen

God förmiddag!
Imorses när vi hade fått tidningen, såg vi en intressant artikel om industrialiseringen, vilka konsekvenser det har fått och hur det påverkar samhället och människorna. Vi diskuterade denna artikeln under frukosten och vi kom fram till en hel del intressanta saker, vi tänkte dela med oss av det vi kom fram till.
   När urbaniseringen tog fart innebar det ett mer tätbefolkat samhälle och i och med flytten till städerna och arbeterna i industrierna blev människorna mer styrda och beroende av tiden. Innan hade man arbetat efter ljuset och årstiderna, nu kan man istället ha mycket längre arbetsdagar. När man också flyttade från jordbruket till städerna och från lantbruket till industrierna ändras också försörjningen av landet och människorna, tidigare hade vi haft en jordbruksekonomi, nu blir vi istället beroende av varorna vi producerar i industrierna.
   När företagen i städerna behövde arbetare uppstod en ny samhällsklass, arbetarklassen. Arbetar klassen var den lägsta samhällsklassen och det var dem som utförde ett avlönat kroppsarbete. De människor som tillhörde arbetarklassen hade det inte särskillt bra, de hade inga bra arbetsförhållanden. De hade långa arbetsdagar (kunde vara upp till 16 h), väldigt låg lön i förhållande till hur mycket de arbetade, dålig och farlig arbetsmiljö med monotona arbeten som gör att det blir stor risk att man skadar sig, man hade heller ingen skyddsutrustning på sig när man arbetar vilket ännu ökar risken för skador. De hade heller inga försäkringar, så blev de sjuka eller skadade riskerade de att bli av med jobbet och inte ha någon försäkring som gjorde att de hade pengar att försörja sig på, i och med att de inte hade några försäkringar så var det förbjudet för arbetarna att gå samman för att försöka få bättre löner och arbetsvillkor, då riskerade de t.ex. att hamna i fängelse. Det var alltså förbjudet med fackföreningar, detta kan vi se även i framtidens komna samhälle i vissa delar av världen, t.ex. Indien, där liknade arbetsvillkor och löner är detsamma som under den industriella revolutionen i England, även där är det förbjudet att starta fackföreningar, och företagen utnyttjar arbetarna genom att ge de fast anställda får en standard lön, medans de tillfälliga arbetarna får en minimallön som de knappt klarar att försörja sig på, men majoriteten av arbetarna i fabrikerna är tillfälliga arbetare vilket gör att det blir billigt för företagen.
   Under denna tiden hände någonting, kyrkan och pressen ställde sig på arbetarnas sida pga deras dåliga arbetsförhållanden, och hemliga fackföreningar bildades som arbetarna började ansluta sig till. Detta gör att arbetarna får en starkare ställning och fackföreningar blir lagliga, och detta leder till att arbetarnas inflytande ökar så att även lönerna ökar och arbetarna blir viktiga och strejker och uppror minskar.
   Samhällsklasserna uppstod under franska revolutionen, men det var under industriella revolutionen som arbetarklassen uppstod, det är både bra och dåligt, det som inte är bra med det är att alla människor inte får samma förutsättningar, och samhället blir mer uppdelat, vilket inte är bra för att t.ex. kriminaliteten ökar och utanförskap ökar. Men om man ser det från ett annat perspektiv, om alla vore överklass, vilka skulle då arbeta? Det krävs arbetare för att staten ska få in pengar och landet ska gå runt, och för att barn ska kunna gå i skolan t.ex., hade vi inte arbetare i länderna skulle de endast vara de förmögna som hade råd att gå i skolan. Men detta hänger även ihop med styret i länder, som ser till att t.ex. skattepengar från arbetare går till det de ska göra, så att inte pengarna göms t.ex., detta är också något som förekommer i många fattiga länder i framtiden, men grunden till det är ofta att de inte har något bra styre, vilket leder till att barnen inte kan gå i skolan t.ex.
   Under denna tiden hade även kvinnorna mycket lägre lön än männen, det berodde på att de inte hade någon talan i samhället, att de var billigt med kvinnor för de ansågs inte försörja familjen, men även att de inte ansågs kompetenta för de högre arbeterna. Men även tack vare den industriella revolutionen börjar kvinnorna sammarbeta för att få samma rättigheter som män.
   Vi kom även fram till att det är från denna tiden vi tror att framtidens "klassiska" bild av hur man ser på män och kvinnor startar, här ansåg man att kvinnor inte var kompetenta för de högre arbeterna och i framtiden har man bilden av att männen är de som är bäst för chefsjobb och högre stadsmakter. Kvinnorna ansågs inte vare de som försörjde familjen och därför fick de lägre lön, och detta följer med långt in i framtiden, inte ens på 2000-talet är detta borta överallt, och i vissa länder finns det kvar i stor grad.
   Den industirella revolutionen blir också starten för de framtida miljöförstöringar, för det är från industrier och fabriker man börjar förbränna ämnen som inte är bra för miljön som gör att koldioxidhalten i luften ökar, vilket gör att jorden värms upp och många framtida naturkatastofer inträffar på grund av detta.
   Under denna tiden utvecklar man också grunden för moderna vapen, och även detta blir faktorer till framtida katastofer, utvecklandet av vapenteknologi sker i och med industrialiseringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar